➂ Sv. Kazimíra, vyznávača. S. Casimiri, confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Mohol zhrešiť, a nezhrešil. - Narodil sa vo Vilne r. 1458 ako syn poľského kráľa Kazimíra Štvrtého, žil utiahnutým panenským životom a veľmi miloval Pannu Máriu, na ktorej česť napísal a rád spieval hymnus „Omni die dic Mariae“. Zomrel dvadsaťpäťročný r. 1484 a pochovaný je v katedrálke vo Vilne.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.