➂ Sv. Františky Rímskej, vdovy. S. Franciscæ Romanæ, viduæ


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Priateľstvo s anjelom strážcom. - Vzorná manželka a matka. Po mužovej smrti (1436) vstúpila do rehole oblátiek sv. Benedikta, ktorú sama bola založila, a vykonávala v nej najnižšie práce. Zomrela päťdesiatpäťročná r. 1440. Pochovaná je v Ríme v chráme P. Maria nuova (pri Fóre).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.