➂ Štyridsiatich sv. mučeníkov. Ss. Quadraginta Martyrum


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Vernosť do konca. - Títo kresťanskí vojaci nechceli obetovať pohanským bohom, a preto ich odsúdili na zamrznutie na ľade jazera. Ich telá boly po smrti spálené (r. 320 v Sebaste, Malé Arménsko). Ich úcta je starobylá a súvisí so štyridsaťdenným pôstom.

Sv. omša vychvaľuje ich silu (intr., lekcia), bratskú lásku (grád.), ktorou sa stali aj Kristovými bratmi (komún.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.