➂ Sv. Benedikta, opáta. S. Benedicti, abbatis


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Služba Božia nadovšetko! Narodil sa okolo r. 480 v Nurcii (Taliansko). Pred skazenosťou rímskej mládeže uchýlil sa do samoty v Subiaco, kde po čase založil niekoľko kláštorov pre svojich učeníkov. Okolo 519 založil na Monte Cassino materský kláštor benediktínskej rehole. Ako patriarcha západného re-hoľníctva tu napísal svoju „regulu“. Zomrel asi r. 547 a je pochovaný spolu so svojou sestrou, sv. Scholastikou (sviatok 10. febr.), v krypte pod hlavným oltárom baziliky sv. Jána Krstiteľa na Monte Cassino.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.