➂ Sv. Petra, mučeníka. S. Petri, martyris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Mučeník kréda. - Narodil sa r. 1205 (alebo 1206) vo Verone. Hoci pochádzal z albigenskej sektárskej rodiny, bol verným vyznávačom pravej viery. Ako člen dominikánskej rehole horlivo kázal proti bludárom, ktorí ho dňa 6. apr. 1252 zavraždili na ceste z Komy do Milána. Ako umieral, odriekal vyznanie viery a slová potvrdil aj písmom: vlastnou krvou napísal na zem slovo „Credo“. Pochovaný je v chráme sv. Eustorgia v Miláne.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.