➂ Pondelok po I. nedeli pôstnej. Feria Secunda infra Hebdomadam I in Quadragesima


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Kristus, náš Pastier a Osloboditeľ z okov hriechu. - U sv. Petra sa cítime ako ovečky, ktoré Spasiteľ vedie na dobrú pastvu (lekc.). Dáme sa ním viesť, a preto pri poslednom súde spozná nás ako svoje stádo, oddelí od hriešnikov (baranov) a vovedie do večného ovčinca (evanj.). V poslednej orácii (nad ľudom) prosíme o oslobodenie z okov hriechov (porovn. štáciu).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.