Dnes slávime (Missale Romanum 1962):

Odporúčaná pôstna disciplína (CIC, 1917):

➂ Streda po III. nedeli pôstnej. Feria Quarta Hebdomadam III. in Quadragesima


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Oddanosť zákona Božiemu. - Dnes bolo prvé skrutínium katechumenov, preto omia prezradzuje charakter poučenia kandidátov krstu o zákone Božom (lekcia). Zákon Boží treba chápať podľa ducha, nie podľa mŕtvej litery, ako ho chápali farizeji (evanj.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.