➂ Utorok po IV. nedeli pôstnej. Feria Tertia infra Hebdomadam IV. in Quadragesima


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Kristus je Vykupiteľom (druhým Mojžišom) svojho ľudu. - Nielen oroduje za svoj ľud, ale aj život obetuje zaň. Chcú ho zavraždiť, ale ešte neprišla jeho hodina (evanj.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.