• nové: do zobrazenia omšového formulára sme pridali tlačidlo podrobného sprievodcu podľa liturgických období a časov (Proprium de Tempore);
  • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: Nedeľa I. pôstna. Dominica I. in Quadragesima;
  • doplnenie: do predlohy omšového formulára sme k odkazu na Ruženec a Krížovú cestu pridali aj odkaz na Sviatosť pokánia. De Sacramento Pœnitentiæ;
  • úprava: drobné úpravy v zdrojovom kóde predlohy omšového formuláru;

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.