• nové: spustili sme informačný kanál v rámci mobilnej aplikácie Telegram;
  • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: ⓶ Kántrová streda vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Quadragesimæ;

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.