Udalosti od 21.01.2022

  • Dňa 21.01.2022
    * 21. 1. Aby luteráni a ďaľší protestanti v Európe našli späť cestu do svätej Cirkvi. * Katolícka Cirkev každoročne, od začiatku 20. storočia, v čase od 18. do 25. januára slávi Oktávu jednoty s Petrovým stolcom, ktorej pôvodný zmysel je celkom jednoznačný: navrátenie odpadlíkov k jedinej pravej katolíckej viere a k jedinej Kristom založenej katolíckej Cirkvi, mimo ktorej niet spásy. V rámci tejto Oktávy, symbolicky prebiehajúcej od sviatku Nastolenia sv. Petra v Ríme až po sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla, sú na každý deň stanovené vybranné úmysly modlitieb za obrátenie nekatolíkov.
  • Dňa 21.01.2022
    Verná nevesta Kristova. - Odoprela manželstvo s popredným pohanom, lebo sa zasnúbila Ženíchovi Kristovi. Po mnohých skúškach a mukách, v ktorých podivne vytrvala pri svojom predsavzatí, prijala korunu mučeníctva sťatím hlavy na zač. 4. stor. v Ríme. Pochovaná je vo vlastnom kostole, ktorý cisár Konštantín Veľký vystavil na žiadosť svojej dcéry Konštantíny. Každý rok v tento deň vo sv. omši v čase ,,Agnus Dei“ svätia v tomto chráme dva baránky, z ktorých vlny vyhotovúvajú arcibiskupské paliá. Aj my obdivujeme silu sv. panny a mučenice (intr., lekcia). Sv. Agnesa so svietiacou lampou čakala svojho Ženícha a prišla s ním na nebeskú svadbu (evanj., kom.).
224201-21-2022