➂ Sv. Ladislava, kráľa a vyznávača. S. Ladislaus, regem et martyris

Dňa 27.06.2021
Pridal Guardián

Opakovanie udalosti