➂ Sv. Ubalda, biskupa a vyznávača. S. Ubaldi, episcopi et confessoris

Dňa 16.05.2022
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sv. Ubald bol biskupom vlastného rodiska, mesta Gubbio (Taliansko). Bol skvelým vzorom apoštolskej jednoduchosti, pastierskej starostlivosti a životnej svätosti. Zomrel r. 1160, pochovaný je v svojom biskupskom sídle; jeho telo je až podnes neporušené.

Opakovanie udalosti