➁ Nedeľa III. po Turícach. Dominica III. post Pentecosten

Dňa 13.06.2021
Pridal GuardiánKristus zachraňuje hriešnikov. - Ako poblúdilé ovce dobrého Pastiera, Krista, cítime svoju duchovnú biedu a voláme po záchrane (intr.). Sme vystavení osídlam diablovým (lekcia), iba dobrý Pastier nás môže zachrániť (evanj.). S dôverou ho očakávame (ofert.), prežívame jeho obetu za smierenie naše a jeho prítomnosť medzi nami. Po nájdení stratenej ovce aj on pripraví radostnú hostinu, že sme sa vrátili k Bohu (kom.).

Opakovanie udalosti