㏄ Bl. Panny Márie v sobotu. Sanctæ Mariæ Sabbato

Dňa 28.05.2022
Pridal Guardián
Ak na sobotu - okrem Veľkého pôstu - pripadne sviatok jednoduchý alebo obyčajná féria, Cirkev takúto sobotu venuje úcte Panny Márie. Tieto sobotné omše majú vlastné formuláre podľa jednotlivých období roka. Možno ich použiť, každú vo svojom období, ako súkromné votívne omše v iné dni, ak rubriky dovoľujú slúženie takých omší.

Sv. omše Panny Márie v sobotu podľa období:
v Advente Roráte, cæli
od Narodenia Pána po Deviatnik Vultum tuum
od Deviatnika po Hromnice Vultum tuum
od Hromníc po Deviatnik Salve, sancta Parens
od Deviatnika po Zelený štvrtok Salve, sancta Parens
od Veľkej noci po Turíce Salve, sancta Parens
od Turíc po Advent Salve, sancta Parens

Opakovanie udalosti