➁ Nedeľa XI. po Turícach. Dominica XI. Post Pentecosten

Dňa 21.08.2022
Pridal GuardiánKristus uzdravuje hluchonemého. - V ňom poznávam seba. V jeho duchu chcem privítať a prijať v tejto sv. omši Božského Lekára, Ježiša Krista. Ako rodina Božia prišli sme do domu svojho Otca (intr.). Nedeľa je pamiatkou Kristovho zmŕtvychvstania; len skrz Krista ostaneme verní v novom živote (lekcia). Zázrak uzdravenia hluchonemého nám znázorňuje naše uzdravenie vo sv. krste (evanj.). Preto spievame Spasiteľovi pieseň vďaky (ofert.), vítame ho, pričiníme sa, aby sa nás dotkol vo sv. prijímaní a nadelil nim z bohatstva svojich darov (kom.).

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.