㎝ Sv. Prisky, panny a mučenice. Commemoratio s. Priscæ, virginis et martyris

Dňa 18.01.2022
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Priska, panna a mučenica, ako trinásťročná podstúpila mučenícku smrť v r. 45 za cisára Klaudia. Podľa tradície sám sv. Peter ju pokrstil.

Opakovanie udalosti