➁ Utorok Veľkého týždňa. Feria Tertia Hebdomadæ Sanctæ

➁ Utorok Veľkého týždňa. Feria Tertia Hebdomadæ Sanctæ

Dňa 08.04.2031

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Baránka Božieho vedú na zabitie. - Prorok Jeremiáš, ako Kristov predobraz v utrpení, pripodobňuje seba k tichému baránkovi (lekcia). Sv. Marek v popise umučenia nám líči, ako sa toto proroctvo splnilo.