㎝ Spomienka sv. Petronily, panny. Commemoratio s. Petronillae, virginis

㎝ Spomienka sv. Petronily, panny. Commemoratio s. Petronillae, virginis

Dňa 31.05.2019

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sv. Petronila po mnohých utrpeniach zomrela ticho v Pánu na konci prvého storočia; pochovali ju blízko hrobu sv. Petra vo Vatikáne.