➂ Sv. Nerea, Achilea, sv. Domitily, panny a Pankráca, mučeníkov. Ss. Nerei, Achillei et Domitillae Virginis atque Pancratii, martyrum

➂ Sv. Nerea, Achilea, sv. Domitily, panny a Pankráca, mučeníkov. Ss. Nerei, Achillei et Domitillae Virginis atque Pancratii, martyrum

Dňa 12.05.2027

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Svojim vyznaním oslávili Krista. - Sv. Flávia Domitila, príbuzná cisára Domiciána, podstúpila mučenícku smrť za vieru a za panenstvo okolo r. 98. - Sv. Nereus a Achileus, pretoriánski vojaci a údajne sluhovia Domitily, boli sťatí v Taracíne v spojitosti so sv. Domitilou. - Sv. Pankrác, popredný Frýg, ako štrnásťročný chlapec krvou spečatil vernosť ku Kristovi v Ríme za Diokleciána asi v r. 304. Jeho kostol na starom cintoríne Oktavily pri Aureliánskej ceste (na Janikule za Tiberom, von z mesta za starými rímskymi hradbami) vypína sa nad jeho niekdajším hrobom. V ňom slávi liturgia štáciu na Bielu nedeľu. Žiaľ, relikvie mladého mučeníka, ktorého starí kresťania vzývali ako patróna vernosti prísahy, od roku 1789 nejestvujú.