➂ Sv. Martiny, panny a mučenice. S. Martinæ, virginis et martyris

➂ Sv. Martiny, panny a mučenice. S. Martinæ, virginis et martyris

Dňa 30.01.2031

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sme členmi Kristovej rodiny. - Pochádzala z poprednej rímskej rodiny, ale vyvolila si Kristovu rodinu a stala sa kresťankou. Svoj rodinný majetok rozdelila chudobným. Zomrela mučeníckou smrťou okolo roku 226. Jej ostatky objavili za pápeža Urbana VIII. roku 1634 a uložili v jej vlastnom kostole pri rímskom Fóre