㎝ Spomienka sv. Saturnina, mučeníka. Commemoratio s. Saturnini, martyris

㎝ Spomienka sv. Saturnina, mučeníka. Commemoratio s. Saturnini, martyris

Dňa 29.11.2023

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na november zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sv. Saturnínus, na ktorého si vo sv. omši spomíname, zomrel mučeníckou smrťou ako starec v Ríme koncom 3. storočia; tam je aj pochovaný.