⓶ Kántrová streda v septembri. Jesenné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Septembris

⓶ Kántrová streda v septembri. Jesenné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Septembris

Dňa 19.09.2029

Pridal Guardián

Vďaka za duchovné ovocie. - Jesenné kántry pripadajú na stredu, piatok a sobotu po štrnástom septembri. V južných krajoch Európy v tomto čase skončilo sa už oberanie ovocia a hrozna. Bola to teda vhodná príležitosť poďakovať sa Bohu za úrodu. Hrozno, čiže víno, pripravované z neho, bolo bez toho hmotou posvätnou, užívanou pri najsv. obete. Veriaci z povďačnosti odovzdávali v tieto dni desiatky z úrody na bohoslužobné ciele. Liturgia týchto kántrových dní nadväzuje na starozákonné sviatky, ktoré Židia slávili v siedmom mesiaci (sept.-okt.). Boly to: sviatok nového mesiaca (nový rok), deň smierenia (pokánie) a sviatok stánkov (ďakovný deň žatvy a spomienka na putovanie v púšti). Vďaka, radosť, pokánie a odprosovanie charakterizujú jesenné kántry.

Prvý deň venujeme uvažovaniu, koľko dobrodení obsiahli sme za predošlý (letný) štvrťrok. Ďakujeme za ne. Konáme to v spoločenstve s Matkou Božou (štácia). S vďakou si pripomíname obsiahnuté dobrodenia (intr.). Boh nás bohato obdarúva darmi prírody, ale ešte bohatšie darmi milosti, ktoré nám znázorňujú prirodzené dary (prvá lekcia). Uvažujeme aj nad zákonom Božím, ako sme ho dodržiavali (druhá lekcia). Potrebujeme, aby nás Spasiteľ oslobodil od ducha ľahostajnosti v jeho službe (evanj.). V tejto obete Kristus vyháňa z nás všetko „zlo“, a preto mu sľubujeme vernosť (ofert.) a s radosťou prijímame ovocia najsv. obety.