➁ Pondelok Veľkého týždňa. Feria Secunda Hebdomadæ Sanctæ

➁ Pondelok Veľkého týždňa. Feria Secunda Hebdomadæ Sanctæ

Dňa 07.04.2031

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Opatrovaním chudobných a chorých mažeme nohy Spasiteľovi. - Sv. Praxeda je nám príkladom. Rozdala celý svoj majetok chudobným. Šesť dní pred umučením Magdaléna pomazala nohy Spasiteľovi na pohreb. Judáš sa na tom pohoršil z lakomstva. Nasledujeme kajúcnicu a podľa sv. Augustína opatrovaním chudobných a chorých, ktorí sú ako najnižšie údy tajomného tela Kristovho, mažeme ako by jeho nohy.