➂ Piatok po IV. nedeli pôstnej. Feria Sexta infra Hebdomadam IV. in Quadragesima

➂ Piatok po IV. nedeli pôstnej. Feria Sexta infra Hebdomadam IV. in Quadragesima

Dňa 28.03.2031

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Kristus je pôvodcom života. - Liturgia sa zaoberá tou istou myšlienkou ako včera, ale podáva ju katechumenom. Do chrámu sv. Euzébia šlo sa cez pohanské pohrebisko. Bolo obrazom pohanstva duchovne mŕtveho. Krstenci s dôverou túžili po Kristovi, aby ich vyviedol z hrobu smrti a priviedol k svetlu života.