➂ Pondelok po nedeli Umučenia. Feria Secunda infra Hebdomadam Passionis

➂ Pondelok po nedeli Umučenia. Feria Secunda infra Hebdomadam Passionis

Dňa 18.03.2024

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Viera pohanov a nevera židov. - Ninivčania sa obrátili na výzvu proroka Jonáša (lekcia), židia tvrdošijne odopierajú prijať ponúkanú milosť (evanj.). Spasiteľ sa pripravuje na blízke umučenie. Liturgia spája s myšlienkou Kristovho umučenia sviatosť sv. krstu. Z kríža pramení kúpeľ znovuzrodenia. Cirkev predkladá katechumenom príklad Ninivčanov ako dôkaz božieho milosrdenstva voči kajúcim hriešnikom.