➂ Piatok po nedeli Umučenia. Feria Sexta infra Hebdomadam Passionis

➂ Piatok po nedeli Umučenia. Feria Sexta infra Hebdomadam Passionis

Dňa 04.04.2031

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Trpiaci Kristus (ktorého predobrazom je prorok Jeremiáš) shromažďuje boží ľud do Cirkvi. - Sv. Štefan, prvomučeník, podobne ako Jeremiáš, je typom trpiaceho Spasiteľa. V živote všetkých troch sa odzrkadľuje nevera vyvoleného národa k Bohu. V lekcii hovorí prorok o hriechoch Izraela, v evanjeliu vysoká rada usnáša sa na zavraždení Bohočloveka.