㎝ Spomienka sv. Félixa, kňaza a mučeníka. Commemoratio s. Felicis, presbyteris et martyris

㎝ Spomienka sv. Félixa, kňaza a mučeníka. Commemoratio s. Felicis, presbyteris et martyris

Dňa 14.01.2030

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sv. Felix bol kňazom v svojom rodisku Nole (Kampánia, Taliansko). Za Décia viackrát trpel prenasledovanie a mučenie, z ktorého sa vyslobodil. Zomrel prirodzenou smrťou (asi r. 260), keď mnohých priviedol k pravej viere. Jeho telo leží vo vlastnom nádhernom chráme v Nole.