➂ Sv. Anzelma, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Anselmi, episcopi, confessoris et Ecclesiæ Doctoris

➂ Sv. Anzelma, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Anselmi, episcopi, confessoris et Ecclesiæ Doctoris

Dňa 21.04.2023

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Pravá reforma začína od seba. - Narodil sa r. 1033 (alebo 1034) v Aoste (Piemont, Taliansko); stal sa najprv rehoľníkom, neskôr opátom kláštora Bek v Normandii (Francúzsko). Ako arcibiskup canterburský húževnate bojoval za práva a slobodu Cirkvi. Zomrel r. 1109, odpočíva v katedrále v Canterbury (Anglicko).