㎝ Spomienka sv. Petra Alexandrínskeho, biskupa a mučeníka. Commemoratio S. Petri Alexandrini, episcopi et martyrum

Dňa 26.11.2031
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na november zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sv. Peter, biskup Alexandrie, vyznačoval sa veľkou učenosťou a nepoddajným postojom voči Áriovi, svojmu diakonovi, neskoršiemu pôvodcovi arianizmu, ktorého sa zdráhal prijať do spoločenstva veriacich, lebo sa pridal k tzv. schizme Meletiovej. Svoju vernosť ku Kristovi zaplatil životom asi r. 311.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.