Title
Kántrová streda v septembri. Jesenné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Septembris. Graduál (Ž 33, 12 a 6)
Bl. Panny Márie v sobotu IV. [v čase veľkonočnom] Graduál (Lk 1, 28)
Bl. Panny Márie v sobotu. Roráte, cæli. Graduál (Ž 24,7; Ž 24, 3-4; Lk 1, 28; 42)
Bl. Panny Márie v sobotu. Vultum tuum. Graduál (Ž 45, 3; 2)
Deviatnik. Nedeľa Septuagézimy. Dominica in Septuagesima. Graduál (Ž 9, 10-11; 19-20)
Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou I. [cez rok]. In Purificatione Beatæ Mariæ Virginis I. Graduál (Ž 48, 10-11; 9)
Invocabit. Nedeľa I. Pôstna. Dominica I. in Quadragesima. Graduál (Ž 91, 11-12)
Júdica me. Nedeľa I. Umučenia Dominica I. Passionis. Graduál (Ž 143, 9-10; Ž 18, 48-49)
Kántrový piatok v septembri. Jesenné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Septembris. Graduál (Ž 90, 13 a 1)
Kántrový piatok vo Veľkom pôste. Jarné kántry, Feria Sexta Quattuor Temporum Quadragesimæ. Graduál (Ž 86, 2 a 6)
Každodenná omša za zosnulých. In Missis cotidianis defunctorum. Graduál (4 Ezd 2, 34; 35; Ž 112, 7)
Lætáre. Nedeľa IV. pôstna Dominica IV. in Quadragesima. Graduál (Ž 122, 1; 7)
Nanebovzatie Blahoslavenej Panny Márie. In Assumptione Beatæ Mariæ Virginis. Graduál (Ž 45, 11-12; 14)
Nedeľa I. Adventná. Dominica I. Adventus. Graduál (Ž 25, 3-4; Ž 85, 8)
Nedeľa I. po Deviatniku. Nedeľa Sexagézimy. Dominica in Sexagesima. Graduál (Ž 83, 19; 14)
Nedeľa I. po Turícach. Dominica I. Post Pentecosten. Graduál (Ž 41, 5; 2; Ž 5, 2)
Nedeľa I. po Zjavení Pána. Dominica I. Post Epiphaniam. Graduál (Ž 72, 18; 3; Ž 100, 2)
Nedeľa II. Adventná. Dominica II. Adventus. Graduál (Ž 50, 2-3; 5; Ž 122, 1)
Nedeľa II. po Deviatniku. Nedeľa Kvinkvagézimy. Graduál (Ž 77, 15; 16)
Nedeľa II. po Turícach. Dominica II. Post Pentecosten. Graduál (Ž 120, 1-2; Ž 7, 2)
Nedeľa II. po Zjavení Pána. Dominica II. Post Epiphaniam. Graduál (Ž 107, 20-21; Ž 149, 2)
Nedeľa II. Umučenia. Kvetná nedeľa. Dominica II. Passionis seu in Palmis. Graduál (Ž 73, 23-24; 1-3)
Nedeľa III. Adventná. Dominica III. Adventus. Graduál (Ž 80, 2-3)
Nedeľa III. po Turícach. Dominica III. Post Pentecosten. Graduál (Ž 55, 23; 17; 19; Ž 7, 12)
Nedeľa III. po Zjavení Pána. Dominica III. Post Epiphaniam. Graduál (Ž 102, 16-17; Ž 97, 1)
Nedeľa IV. Adventná. Dominica IV. Adventus. Graduál (Ž 145, 18; 21)
Nedeľa IV. po Turícach Dominica IV. Post Pentecosten. Graduál (Ž 79, 9; 10; Ž 9, 5; 10)
Nedeľa IV. po Zjavení Pána. Dominica IV. Post Epiphaniam. Graduál (Ž 102, 16-17; Ž 97, 1)
Nedeľa IX. po Turícach. Dominica IX. Post Pentecosten. Graduál (Ž 8, 2; Ž 59, 2)
Nedeľa v oktáve Narodenia Pána. Dominica Infra Octavam Nativitatis. Graduál (Ž 45, 3; 2; Ž 93, 1)
Nedeľa V. po Turícach. Dominica V. Post Pentecosten. Graduál (Ž 84, 10; 9; Ž 21, 2)
Nedeľa V. po Zjavení Pána. Dominica V. Post Epiphaniam. Graduál (Ž 102, 16-17; Ž 97, 1)
Nedeľa VI. po Turícach. Dominica VI. Post Pentecosten. Graduál (Ž 90, 13; 1; Ž 31, 2-3)
Nedeľa VI. po Zjavení Pána. Dominica VI. Post Epiphaniam. Graduál (Ž 102, 16-17; Ž 97, 1)
Nedeľa VII. po Turícach. Dominica VII. Post Pentecosten. Graduál (Ž 34, 12; 6; Ž 47, 2)
Nedeľa VIII. po Turícach. Dominica VIII. Post Pentecosten. Graduál (Ž 31, 3; Ž 71, 1; Ž 48, 2)
Nedeľa X. po Turícach. Dominica X. Post Pentecosten. Graduál (Ž 17, 8; 2; Ž 65, 2)
Nedeľa XI. po Turícach. Dominica XI. Post Pentecosten. Graduál (Ž 28, 7; 1; Ž 81, 2-3)
Nedeľa XII. po Turícach. Dominica XII. Post Pentecosten. Graduál (Ž 34, 2-3; Ž 88, 2)
Nedeľa XIII. po Turícach. Dominica XIII. Post Pentecosten. Graduál (Ž 74, 20; 19; 22; Ž 90, 1)
Nedeľa XIV. po Turícach. Dominica XIV. Post Pentecosten. Graduál (Ž 118, 8-9; Ž 95, 1)
Nedeľa XIX. po Turícach. Dominica XIX. Post Pentecosten. Graduál (Ž 141, 2; Ž 105, 1)
Nedeľa XV. po Turícach. Dominica XV. Post Pentecosten. Graduál (Ž 92, 2-3; Ž 95, 3)
Nedeľa XVI. po Turícach. Dominica XVI. Post Pentecosten. Graduál (Ž 102, 16-17; Ž 98, 1)
Nedeľa XVII. po Turícach. Dominica XVII. Post Pentecosten. Graduál (Ž 33, 12; 6; Ž 102, 2)
Nedeľa XVIII. po Turícach. Dominica XVIII. Post Pentecosten. Graduál (Ž 122, 1; 7; Ž 102, 16)
Nedeľa XX. po Turícach. Dominica XX. Post Pentecosten. Graduál (Ž 145, 15-16; Ž 108, 2)
Nedeľa XXI. po Turícach. Dominica XXI. Post Pentecosten. Graduál (Ž 90, 1-2; Ž 114, 1)
Nedeľa XXII. po Turícach. Dominica XXII. Post Pentecosten. Graduál (Ž 133, 1-2; Ž 115, 11)
Nedeľa XXIII. po Turícach. Dominica XXIII. Post Pentecosten. Graduál (Ž 44, 8-9; Ž 130, 1-2)

Page 1 of 3

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.