Lepšie je utiekať sa k Pánovi, než dúfať v človeka. Lepšie je utiekať sa k Pánovi, než dúfať v kniežatá. Poďte, plesajme Pánovi, privolávajme Bohu, Spasiteľovi svojmu.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka. Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na mocnárov. Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.
Lepšie je dôverovať v Pána, než dôverovať v ľudí. Lepšie je dúfať v Pána, než nádej skladať v kniežatách.[1] Poďte,[2] vesele chváľme Pána: plesajme Bohu, nášmu spasiteľovi.[3]
[1] Lebo láska a smýšľanie i najlepšieho človeka môže sa premeniť.
[2] Tento žalm sa odrieka každodenne pri počiatku cirkevných hodiniek.
[3] Hebr.: základu nášho spasenia.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.