• doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: ⓵ Nanebevstúpenia Pána. Ascensio Domini; ➁ Vigília Nanebovstúpenia Pána. Vigilia Ascensionis;
  • doplnenie: do udalosti kalendária ㎝ Spomienka sv. Urbana I., pápeža a mučeníka. Commemoratio s. Urbani I., papae et martyris sme pridali popis;
  • oprava: opravený krátky popis v kalendáriu pri Množstevný pôst. Lex ieiúni (predtým popis zodpovedal Prísnemu pôstu);
  • oprava: opravené v kalendáriu zobrazenie pôstnych dní počas mesiaca máj a jún;

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.