• oprava: oprava nefunkčných odkazov na subaplikácie ruženca, krížovej cesty a sviatosti pokánia z rozhrania digitálneho omšového formulára
  • doplnenie: doplnenie vyhľadávača o udalosti z kalendária a zoznam súborov
  • doplnenie: životopisov svätých na november a popiskov ku kalendáriu na november
  • oprava: v kánone v modlite Te Igitur prepis Franciscus na Francisco
  • oprava: drobné opravy v textácii lekcie pri Nedeli IX. po Turícach: Fatres -> Fratres a v Nedeli X. po Turícach: vobisfacio -> vobis facio

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.