Title
Kántrová streda v septembri. Jesenné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Septembris. Komúnia (2 Ezd 8, 10)
Biela nedeľa. Komúnia (Jn 20, 27)
Bl. Panny Márie v sobotu. Roráte, cæli. Komúnia (Iz 7, 14)
Cantáte. Nedeľa IV. po Veľkej noci. Dominica IV. Post Pascha. Komúnia (Jn 16, 8)
Deviatnik. Nedeľa Septuagézimy. Dominica in Septuagesima. Komúnia (Ž 31, 17-18)
Exáudi, Dómine. Nedeľa po Nanebovstúpení. Dominica post Ascensionem. Komúnia (Jn 17, 12-13; 17, 15)
Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou I. [cez rok]. In Purificatione Beatæ Mariæ Virginis I. Komúnia (Lk 2, 26)
Invocabit. Nedeľa I. Pôstna. Dominica I. in Quadragesima. Komúnia (Ž 91, 4-5)
Júdica me. Nedeľa I. Umučenia Dominica I. Passionis. Komúnia (1 Kor 11, 24-25)
Kántrová sobota v septembri. Jesenné kántry. Sabbato Quattuor Temporum Septembris. Komúnia (Lv 23, 41 a 43)
Kantrová sobota v Turíčnom týždni. Sabbato Quattuor Temporum Pentecostes. Komúnia (Jn 3, 8)
Kántrová sobota vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Sabbato Quattuor Temporum Quadragesimæ. Komúnia (Ž 7, 2)
Kántrová streda v Turíčnom týždni. Feria IV. Quattuor Temporum Pentecostes. Komúnia (Jn 14, 27)
Kántrová streda vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Quadragesimæ. Komúnia (Ž 5, 2-4)
Kántrový piatok v septembri. Jesenné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Septembris. Komúnia (Ž 119, 22 a 24)
Kántrový piatok v Turíčnom týždni. Feria VI. Quattuor Temporum Pentecostes. Komúnia (Jn 14, 18)
Kántrový piatok vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Quadragesimæ. Komúnia (Ž 6, 11)
Každodenná omša za zosnulých. In Missis cotidianis defunctorum. Komúnia (4 Ezd 2, 35; 34)
Lætáre. Nedeľa IV. pôstna Dominica IV. in Quadragesima. Komúnia (Ž 122, 3-4)
Nanebovstúpenie Pána. Ascensionis Domini. Komúnia (Ž 68, 33-34)
Nanebovzatie Blahoslavenej Panny Márie. In Assumptione Beatæ Mariæ Virginis. Komúnia (Lk 1, 48-49)
Nedeľa I. Adventná. Dominica I. Adventus. Komúnia (Ž 85, 13)
Nedeľa I. po Deviatniku. Nedeľa Sexagézimy. Dominica in Sexagesima. Komúnia (Ž 43, 4)
Nedeľa I. po Turícach. Dominica I. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 9, 2-3)
Nedeľa I. po Zjavení Pána. Dominica I. Post Epiphaniam. Komúnia (Lk 2, 48; 49)
Nedeľa II. Adventná. Dominica II. Adventus. Komúnia (Bar 5, 5; Bar 4, 36)
Nedeľa II. po Deviatniku. Nedeľa Kvinkvagézimy. Komúnia (Ž 78, 29-30)
Nedeľa II. po Turícach. Dominica II. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 13, 6)
Nedeľa II. po Veľkej noci. Dominica II. Post Pascha. Komúnia (Jn 10, 14)
Nedeľa II. po Zjavení Pána. Dominica II. Post Epiphaniam. Komúnia (Jn 2, 7; 8; 9; 10-11)
Nedeľa II. Umučenia. Kvetná nedeľa. Dominica II. Passionis seu in Palmis. Komúnia (Mt 26, 42)
Nedeľa III. Adventná. Dominica III. Adventus. Komúnia (Iz 35, 4)
Nedeľa III. po Turícach. Dominica III. Post Pentecosten. Komúnia (Lk 15, 10)
Nedeľa III. po Veľkej noci. Dominica III. Post Pascha. Komúnia (Jn 16, 16)
Nedeľa III. po Zjavení Pána. Dominica III. Post Epiphaniam. Komúnia (Lk 4, 32)
Nedeľa IV. Adventná. Dominica IV. Adventus. Komúnia (Iz 7, 14)
Nedeľa IV. po Turícach Dominica IV. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 18, 3)
Nedeľa IV. po Zjavení Pána. Dominica IV. Post Epiphaniam. Komúnia (Lk 4, 32)
Nedeľa IX. po Turícach. Dominica IX. Post Pentecosten. Komúnia (Jn 6, 57)
Nedeľa Turíčna. Dominica Pentecostes. Komúnia (Sk 2, 2; 4)
Nedeľa v oktáve Narodenia Pána. Dominica Infra Octavam Nativitatis. Komúnia (Mt 2, 20)
Nedeľa V. po Turícach. Dominica V. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 27, 4)
Nedeľa V. po Zjavení Pána. Dominica V. Post Epiphaniam. Komúnia (Lk 4, 32)
Nedeľa Veľkonočná. Dominica Resurrectionis. Komúnia (1 Kor 5, 7-8)
Nedeľa VI. po Turícach. Dominica VI. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 27, 6)
Nedeľa VI. po Zjavení Pána. Dominica VI. Post Epiphaniam. Komúnia (Lk 4, 32)
Nedeľa VII. po Turícach. Dominica VII. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 31, 3)
Nedeľa VIII. po Turícach. Dominica VIII. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 34, 9)
Nedeľa X. po Turícach. Dominica X. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 51, 21)
Nedeľa XI. po Turícach. Dominica XI. Post Pentecosten. Komúnia (Prís 3, 9-10)

Page 1 of 3

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.