Pán hovorí: Naplňte nádoby vodou a zaneste starejšiemu. Keď starejší ochutnal vodu, premenenú na víno, povedal ženíchovi: Ty si zachoval dobré víno až dosiaľ. Tento div učinil Ježiš prvý pred svojimi učeníkmi.
Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou! (...) Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ (...) Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno... zavolal si ženícha a vravel mu: „...Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš... ako prvé zo znamení... A jeho učeníci uverili v neho.
xxx