Pán hovorí: Naplňte nádoby vodou a zaneste starejšiemu. Keď starejší ochutnal vodu, premenenú na víno, povedal ženíchovi: Ty si zachoval dobré víno až dosiaľ. Tento div učinil Ježiš prvý pred svojimi učeníkmi.
Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou! (...) Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ (...) Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno... zavolal si ženícha a vravel mu: „...Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš... ako prvé zo znamení... A jeho učeníci uverili v neho.
Riekol im Ježiš: Naplňte nádoby vodou. (...) Teraz načierajte a zaneste starostovi[1] svatby. (...) A keď starosta svatby okúsil vodu,  premenenú na víno... zavolal starosta mladoženícha a riekol mu: ... ty si zachoval dobré víno až dosaváď. Tento počiatok[2] zázrakov učinil Ježiš... a jeho učeníci verili v neho.

[1] Starosta — starejší, čili vrchný správca svatby, mal pod rukou posluhov a staral sa o poriadok, ako i o to, aby hostia boli dobre obslúžení. Víno sa čerpalo varechami zo žbánov do pohárov.
[2] Toto bol jeho prvý zázrak.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.