• doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: ➁ Nedeľa V. po Veľkej noci. Dominica V. Post Pascha;
  • úprava: text prefácie o sv. Jozefovi, ženíchovi bl. P. M. Præfatio de sancto Joseph, Sponso B. M. V. sme rozčlenili na I. [festivitáte] a II. [veneratióne]; Prefácia o blahoslavenej Panne Márii. Præfatio de beata Maria Virgine I. [in festivitáte], II. [in veneratióne], III. [in commemoratióne], IV. [in annuntiatióne], V. [in visitatióne], VI. [in assumptióne], VII. [in nativitáte], VIII. [in praesentatióne], IX. [in conceptióne immaculáta], X. [in transfixióne]; Prefácia veľkonočná. Præfatio Paschalis I. [in die], II. [in nocte], III. [in hoc potíssimum];
  • doplnenie: do omšového formuláru sme do záveru Ite, missa est od Veľkonočnej nedele do veľkonočnej soboty včítane pridali dvojité aleluja;

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.