Register sv. omší

Pre špecifické vyhľadávanie pozri legendu na konci zoznamu.
Pre časovo-tematické zoradenie sv. omší, zoraď register podľa rubriky Kód.

Kód: Názov slovenský Prívlastok: R:  
T05-CA1-PX6-000-AC2 Kántrová sobota vo Veľkom pôste Intret orátio mea 1966
T05-CA1-PW6-000-J1H Kántrový piatok vo Veľkom pôste De necessitátibus 1966
T06-DCA-PT6-000-0PE Utorok Turíčny Accípite iucunditátem 1966
T06-DCA-PS6-000-XWF Pondelok Turíčny Cibávit eos 1966
T06-DCA-PX6-000-4VC Kantrová sobota v Turíčnom týždni Cáritas Dei 1966
T06-DCA-PW6-000-5WT Kántrový piatok v Turíčnom týždni Repleátur os meum 1966
T06-DCA-PV6-000-9NB Štvrtok Turíčny Spíritus Dómini 1966
T06-DCA-PU6-000-N8U Kántrová streda v Turíčnom týždni Deus, dum egrederéris 1966
T05-CA1-PU6-000-TDU Kántrová streda vo Veľkom pôste Reminíscere 1966
U12-AAA-126-013-SCX Sviatok sv. Lucie, panny a mučenice Dilexísti 1966
U12-AAA-126-006-R1D Sviatok sv. Mikuláša, biskupa a vyznávača Státuit ei Dóminus 1966
U11-AAA-116-025-95N Sviatok sv. Kataríny, panny a mučenice Loquébar 1966
T01-BA1-PX6-000-ORU Sobota adventných kántrových dní [krátka omša] Veni et osténde 1966
T01-BA1-PW6-000-8EX Piatok adventných kántrových dní Prope es tu 1966
T01-BA1-PU6-000-7OO Streda adventných kántrových dní Roráte cæli 1966
T07-BAA-RR6-027-5JU Nedeľa III., ktorá zvýšila po Zjavení Pána [radená ako nedeľa po Turícach] Dicit Dóminus 1966
T07-AAA-RR6-026-ZK4 Nedeľa IV., ktorá zvýšila po Zjavení Pána [radená ako nedeľa po Turícach] Dicit Dóminus 1966
T07-AAA-RR6-025-RDO Nedeľa V., ktorá zvýšila po Zjavení Pána [radená ako nedeľa po Turícach] Dicit Dóminus 1966
T07-AAA-RR6-024-Y8I Nedeľa VI., ktorá zvýšila po Zjavení Pána [radená ako nedeľa po Turícach] Dicit Dóminus 1966
U09-AAA-096-000-35A Sv. Štefana, kráľa a vyznávača Os justi 1966
T05-SBB-UW5-002-CW1 Biela sobota II. Svätá vigília [časť nočná] In princípio creavit 1952
T05-SBB-UW5-001-7OB Biela sobota I. Liturgia svetla [časť večerná] Deus, qui per Fílium 1952
T05-SBB-UV6-000-FRC Veľký piatok. Popoludňajšia oslava Pánovho umučenia a smrti Deus, qui peccáti 1966
T05-SBB-UV5-000-586 Veľký piatok Hæc dicit Dóminus 1952
T05-SBB-UU5-000-TWC Zelený štvrtok. Omša s obradom umývania nôh a so slávnostným prenesením a uschovaním Najsv. Sviatosti a s obnažením oltárov Nos autem gloriári 1952
T05-SBB-UU6-002-MWZ Zelený štvrtok II. [večerná omša] s obradom umývania nôh a so slávnostným prenesením a uschovaním Najsv. Sviatosti a s obnažením oltárov Nos autem gloriári 1966
T05-SBB-UU6-001-7NL Zelený štvrtok I. [omša pri svätení olejov] Fácies unctionis 1966
U03-TAA-036-025-ERU Sviatok zvestovania Blahoslavenej Panny Márie II. [vo veľkonočnom čase] Vultum tuum deprecabúntur 1966
U03-SSS-036-025-1J5 Sviatok zvestovania Blahoslavenej Panny Márie I. [v pôste] Vultum tuum deprecabúntur 1966
U03-TAA-036-019-B63 Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača II. [vo veľkonočnom čase] Justus ut palma 1966
V04-AAA-TR6-000-OQX Spomienka sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača [cez rok] Justus ut palma 1966
U03-RAB-036-019-Z06 Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača I. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Justus ut palma 1966
U02-AAA-026-010-17Q Sviatok sv. Scholastiky, panny I. [cez rok] Dilexísti 1966
U02-RAB-026-010-27G Sviatok sv. Scholastiky, panny II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Dilexísti 1966
U02-RAB-026-002-6NQ Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka s obradmi požehnania ovocia a sviec, ktorými sa požehnávajú hrdlá proti chorobám II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Sacerdótes Dei 1966
U02-AAA-026-002-LV1 Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka s obradmi požehnania ovocia a sviec, ktorými sa požehnávajú hrdlá proti chorobám I. [cez rok] Sacerdótes Dei 1966
U02-RAB-026-002-IWG Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou II. [po Deviatniku] Suscépimus, Deus 1966
U02-AAA-026-002-HJT Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou I. [cez rok] Suscépimus, Deus 1966
V04-TAA-TR6-000-JRE Spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi III. [vo veľkonočnom čase] In médio 1966
U01-RAB-016-027-5I9 Sviatok sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] In médio 1966
U01-AAA-016-027-A6C Sviatok sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi I. [cez rok] In médio 1966
T02-BBA-TR6-000-HO5 Sviatok pripomienky krstu Krista Pána Ecce, advénit dominátor 1966
T02-BBA-TR6-000-UL4 Nedeľa I. po Zjavení Pána In excélso throno 1966
T03-AAA-RR6-002-S53 Nedeľa II. po Zjavení Pána Omnis terra adóret 1966
V04-AAA-TR6-000-HQO Spomienka Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa I. [cez rok] Exsúltat gáudio pater 1966
V04-TAA-TR6-000-DR3 Spomienka Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa III. [v čase veľkonočnom] Exsúltat gáudio pater 1966
V04-RAB-TR6-000-V86 Spomienka Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa II. [od Deviatnika po Veľkú noc] Exsúltat gáudio pater 1966
T02-BBA-RR6-000-6X9 Sviatok Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa Exsúltat gáudio pater 1966
T02-BBA-RR6-000-A4G Sviatok Zjavenia Pána. Tri Krále. S obradom požehnania kriedy a troch vzácnych darov (zlata, kadidla a myrhy) Ecce, advénit dominátor 1966
V04-TAA-TR6-000-3CR Spomienka Najsvätejšieho Mena Ježišovho III. [vo veľkonočnom čase] In nómine Iesu 1966

Hlavný kód: T01 De tempore Adventus T02 De tempore natalicio T03 De tempore «per annum» ante dominicam in Septuagesima T04 De tempore Septuagesimæ T05 De tempore quadragesimali T06 De tempore paschali T07 De tempore «per annum» post Pentecosten U01 Január U02 Február U03 Marec U04 Apríl U05 Máj U06 Jún U07 Júl U08 August U09 September U10 Október U11 November U12 December

Kód Tempus: AAA Bez vlastného liturgického času BAA Tempus Nativitatis ABA Tempus Epiphaniæ BAA Tempus Passionis BBA Hebdomada maior BBB Triduum sacrum CAA Tempus Paschatis CBA Tempus Ascensionis CCA Octavam Pentecostes

Kód dňa: QR Vigília RR Nedeľa (1. omša) RS Nedeľa (2. omša) RT Nedeľa (3. omša) SR Vigília pohyblivého hlavného sviatku TR Pohyblivý hlavný sviatok (bez viazanosti na deň týždňa) UR PHS Pondelok US PHS Utorok UT PHS Streda UU PHS Štvrtok UV PHS Piatok SW PHS Sobota VR Nedeľa v oktáve WR 1. následník PHS WS 2. následník PHS WT 3. následník PHS WU 4. následník PHS WV 5. následník PHS WW 6. následník PHS WX 7. následník PHS

Strana 1 z 4