Register sv. omší

Pre špecifické vyhľadávanie pozri legendu na konci zoznamu.
Pre časovo-tematické zoradenie sv. omší, zoraď register podľa rubriky Kód.

Kód: Názov slovenský Prívlastok: R:  
U01-AAA-016-027-A6C Sviatok sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi I. [cez rok] In médio 1962
U01-RAB-016-027-5I9 Sviatok sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] In médio 1962
U02-AAA-026-002-HJT Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou I. [cez rok] Suscépimus, Deus 1962
U02-AAA-026-002-LV1 Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka s obradmi požehnania ovocia a sviec, ktorými sa požehnávajú hrdlá proti chorobám I. [cez rok] Sacerdótes Dei 1962
U02-AAA-026-010-17Q Sviatok sv. Scholastiky, panny I. [cez rok] Dilexísti 1962
U02-AAA-026-014-80O Spomienka sv. Valentína, kňaza a mučeníka I. [cez rok] In virtúte 1962
U02-AAA-026-024-96O Sviatok sv. Mateja, apoštola Mihi autem 1962
U02-RAB-026-002-6NQ Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka s obradmi požehnania ovocia a sviec, ktorými sa požehnávajú hrdlá proti chorobám II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Sacerdótes Dei 1962
U02-RAB-026-002-IWG Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou II. [po Deviatniku] Suscépimus, Deus 1962
U02-RAB-026-010-27G Sviatok sv. Scholastiky, panny II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Dilexísti 1962
U02-RAB-026-014-29V Spomienka sv. Valentína, kňaza a mučeníka II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] In virtúte 1962
U03-RAB-036-019-Z06 Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača I. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Justus ut palma 1962
U03-SSS-036-025-1J5 Sviatok zvestovania Blahoslavenej Panny Márie I. [v pôste] Vultum tuum deprecabúntur 1962
U03-TAA-036-019-B63 Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača II. [vo veľkonočnom čase] Justus ut palma 1962
U03-TAA-036-025-ERU Sviatok zvestovania Blahoslavenej Panny Márie II. [vo veľkonočnom čase] Vultum tuum deprecabúntur 1962
U05-AAA-056-001-SL4 Sviatok sv. Jozefa, robotníka, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača Sapientia 1962
U05-AAA-056-031-B5Q Sviatok Blahoslavenej Panny Márie, kráľovnej Gaudeamus omnes 1962
U06-AAA-066-023-G0Z Vigília narodenia sv. Jána Krstiteľa Ne tímeas 1962
U06-AAA-066-024-9P9 Sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa De ventre matris 1962
U06-AAA-066-028-IL7 Vigília sv. Petra a Pavla, apoštolov Dicit Dóminus Petro 1962
U06-AAA-066-029-XM8 Sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov Nunc scio vere 1962
U07-AAA-076-001-F27 Predrahej Krvi Pána Nášho Ježiša Krista Redemísti nos 1962
U07-AAA-076-002-H23 Sviatok Navštívenia Blahoslavenej Panny Márie Salve, sancta Parens 1962
U07-AAA-076-005-XR6 Sv. Cyrila a Metoda, biskupov a vyznávačov, hlavných patrónov Slovenska Sacerdótes tui 1962
U08-AAA-086-006-HDY Premenenie Pána Nášho Ježiša Krista Illuxérunt coruscatiónes 1962
U08-AAA-086-014-5O2 Vigília Nanebovzatia Blahoslavenej Panny Márie Vultum tuum 1962
U08-AAA-086-015-TC3 Nanebovzatie Blahoslavenej Panny Márie Signum magnum 1962
U08-AAA-086-022-BA0 Sviatok Nepoškvrneného Srdca Blahoslavenej Panny Márie Adeámus cum 1962
U09-AAA-096-000-35A Sviatok sv. Štefana, uhorského kráľa a vyznávača Os justi 1962
U09-AAA-096-008-4MT Narodenia Blahoslavenej Panny Márie Salve, sancta Parens 1962
U09-AAA-096-015-UG1 Sviatok siedmich bolestí Blahoslavenej Panny Márie, hlavnej patrónky Slovenska Stabant juxta Crucem 1962
U09-AAA-096-029-NA2 Sviatok posviacky chrámu sv. Michala Archanjela Benedícite Dóminum 1962
U10-AAA-106-000-YSE Sviatok Pána Nášho Ježiša Krista-Kráľa Dignus est Agnus 1962
U11-AAA-116-021-YG9 Sviatok obetovania Blahoslavenej Panny Márie Salve, sancta Parens 1962
U11-AAA-116-025-95N Sviatok sv. Kataríny, panny a mučenice Loquébar 1962
U11-AAA-TR6-001-7H9 Sviatok Všetkých Svätých Gaudeámus omnes 1962
U11-AAI-116-002-Q2Q Spomienka všetkých zosnulých veriacich [I. omša] Réquiem ætérnam 1962
U11-AII-116-002-4FT Spomienka všetkých zosnulých veriacich [II. omša] Réquiem ætérnam 1962
U11-III-116-002-580 Spomienka všetkých zosnulých veriacich [III. omša] Réquiem ætérnam 1962
U12-AAA-126-006-R1D Sviatok sv. Mikuláša, biskupa a vyznávača Státuit ei Dóminus 1962
U12-AAA-126-008-TJB Sviatok Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie Gaudens gaudébo 1962
U12-AAA-126-013-SCX Sviatok sv. Lucie, panny a mučenice Dilexísti 1962
U12-AAA-126-016-A7D Sviatok sv. Euzebia, biskupa a mučeníka Sacerdótes Dei 1962
U12-AAA-126-026-ACG Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka Sedérunt príncipes 1962
U12-AAA-126-027-EG5 Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu In médio 1962
U12-AAA-126-028-D66 Sviatok sv. neviniatok, mučeníkov I. [okrem nedele] Ex ore 1962
U12-AAA-126-028-RMZ Sviatok sv. neviniatok, mučeníkov II. [v nedeľu] Ex ore 1962
U12-AAA-126-029-1UP Spomienka sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka Gaudeámus omnes 1962
U12-AAA-126-031-6TP Spomienka sv. Silvestra I., pápeža a vyznávača Si díligis me 1962
V01-AAA-TR6-000-8MK Spomienka Blahoslavenej Panny Márie, kráľovnej I. [cez rok] Salve, sancta Parens 1962

Hlavný kód: T01 De tempore Adventus T02 De tempore natalicio T03 De tempore «per annum» ante dominicam in Septuagesima T04 De tempore Septuagesimæ T05 De tempore quadragesimali T06 De tempore paschali T07 De tempore «per annum» post Pentecosten U01 Január U02 Február U03 Marec U04 Apríl U05 Máj U06 Jún U07 Júl U08 August U09 September U10 Október U11 November U12 December

Kód Tempus: AAA Bez vlastného liturgického času BAA Tempus Nativitatis ABA Tempus Epiphaniæ BAA Tempus Passionis BBA Hebdomada maior BBB Triduum sacrum CAA Tempus Paschatis CBA Tempus Ascensionis CCA Octavam Pentecostes

Kód dňa: QR Vigília RR Nedeľa (1. omša) RS Nedeľa (2. omša) RT Nedeľa (3. omša) SR Vigília pohyblivého hlavného sviatku TR Pohyblivý hlavný sviatok (bez viazanosti na deň týždňa) UR PHS Pondelok US PHS Utorok UT PHS Streda UU PHS Štvrtok UV PHS Piatok SW PHS Sobota VR Nedeľa v oktáve WR 1. následník PHS WS 2. následník PHS WT 3. následník PHS WU 4. následník PHS WV 5. následník PHS WW 6. následník PHS WX 7. následník PHS

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.