• doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: Nedeľa II. Adventná. Dominica II. Adventus; Sv. Mikuláša, biskupa a vyznávača. S. Nicolai, episcopi et confessoris; Sviatok Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie. In Conceptione Immaculata Beatæ Mariæ Virginis;
 • doplnenie: do omšového formulára Sviatku Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie. In Conceptione Immaculata Beatæ Mariæ Virginis sme doplnili záložku Komúnia; rovnako tak do kalendára;
 • oprava: opravili sme súradnice Sv. Písma v starších vydaniach pre verše Jdt 13, 18; Jdt 15, 9; Pies 4, 7, ktoré reprezentujú v starších vydaniach verše Iudith 13, 23; Iudith 15, 10; Can 4, 7;
 • doplnenie: doplnkových orácií, sekrét a poskomúnií, a to (XQZ) Zo sviatku sv. neviniatok (28. 12.);
 • oprava: úvodné slová vo vyhľadávačoch doplnkových modlitieb sme skrátili o opakujúce sa slová a doplnili o ďalšie slová tak, aby sa dali rozlíšiť, ak sa opakovali (ako napr. Da nobis... alebo Súscipe...)
 • doplnenie: pridali sme životopis sv. Štefana, diakona a prvého mučeníka a Sv. Jána, apoštola a evanjelistu. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 2. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907.
 • úprava: prelinkovaním v kalendári omšového formulára;
 • doplnenie: dátumov do nápisov navigačných tlačidiel v omšovom kalendári;
 • doplnenie: doplnkových orácií, sekrét a poskomúnií, a to (5CR) Zo sviatku sv. Jána, apoštola a evanjelistu (27. 12); (S7S-O) Zo sviatku sv. Štefana, prvého mučeníka (26. 12.);
 • oprava: vo všetkých troch omšových formulároch Spomienky všetkých zosnulých veriacich sme opravili zostavy spevov gregoriánskeho chorálu na zostavy pre zosnulých a na miesto rozpustenia sme pridali Réquiescant in Pace, vypustili sme prežehnanie a požehnanie pri nalievaní vody na obetovanie, na konci omše, bozk pokoja a tiež úvodnú incenzáciu oltára a asperges;
 • doplnenie: do všetkých troch omšových formulárov Spomienky všetkých zosnulých veriacich sme vyplnili rubriku Téma sv. Evanjelia a pridali sme latinské súradnice menlivých častí;
 • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: Nedeľa XX. po Turícach. Dominica XX. Post Pentecosten; Nedeľa XXI. po Turícach. Dominica XXI. Post Pentecosten; Nedeľa XXII. po Turícach. Dominica XXII. Post Pentecosten; Nedeľa XXIII. po Turícach. Dominica XXIII. Post Pentecosten; Nedeľa XXIV. po Turícach. Dominica XXIV. Post Pentecosten
 • nové: boli pridané omšové formuláre Kántrová streda v septembri. Jesenné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Septembris, Kántrový piatok v septembri. Jesenné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Septembris, Kántrová sobota v septembri. Jesenné kántry. Sabbato Quattuor Temporum Septembris;
 • nové: do kalendária boli pridané dátumy jesenných kántrov podľa 1960 (výpočet je rozdielny ako pred reformou tradičného kalendára);
 • oprava: v kalendáriu boli opravené kategórie a stupne slávenia všetkých kántrov;
 • oprava: v omšových formulároch Sviatok posviacky chrámu sv. Michala Archanjela, Spomienka posviacky chrámu sv. Michala Archanjela I. [od Deviatnika do Veľkonočnej nedele] a Spomienka posviacky chrámu sv. Michala Archanjela II. [vo veľkonočnom čase] bolo opravené zobrazovanie notácie gregoriánskeho chorálu;
 • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: Nedeľa XVII. po Turícach. Dominica XVII. Post Pentecosten; Nedeľa XVIII. po Turícach. Dominica XVIII. Post Pentecosten; Nedeľa XIX. po Turícach. Dominica XIX. Post Pentecosten;
 • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: Nedeľa V. po Turícach. Dominica V. Post Pentecosten;
 • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: Nedeľa IV. po Turícach. Dominica IV. Post Pentecosten;
 • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: Nedeľa I. po Turícach. Dominica I. Post Pentecosten, Sviatok Božieho Tela. Festum Sanctissimi Corporis Christi, Nedeľa II. po Turícach. Dominica II. Post Pentecosten, Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Festum Sanctissimi Cordis Jesu, Nedeľa III. po Turícach. Dominica III. Post Pentecosten,