• doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: ➁ Nedeľa V. po Veľkej noci. Dominica V. Post Pascha;
 • úprava: text prefácie o sv. Jozefovi, ženíchovi bl. P. M. Præfatio de sancto Joseph, Sponso B. M. V. sme rozčlenili na I. [festivitáte] a II. [veneratióne]; Prefácia o blahoslavenej Panne Márii. Præfatio de beata Maria Virgine I. [in festivitáte], II. [in veneratióne], III. [in commemoratióne], IV. [in annuntiatióne], V. [in visitatióne], VI. [in assumptióne], VII. [in nativitáte], VIII. [in praesentatióne], IX. [in conceptióne immaculáta], X. [in transfixióne]; Prefácia veľkonočná. Præfatio Paschalis I. [in die], II. [in nocte], III. [in hoc potíssimum];
 • doplnenie: do omšového formuláru sme do záveru Ite, missa est od Veľkonočnej nedele do veľkonočnej soboty včítane pridali dvojité aleluja;
 • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: ⓵ Nanebevstúpenia Pána. Ascensio Domini; ➁ Vigília Nanebovstúpenia Pána. Vigilia Ascensionis;
 • doplnenie: do udalosti kalendária ㎝ Spomienka sv. Urbana I., pápeža a mučeníka. Commemoratio s. Urbani I., papae et martyris sme pridali popis;
 • oprava: opravený krátky popis v kalendáriu pri Množstevný pôst. Lex ieiúni (predtým popis zodpovedal Prísnemu pôstu);
 • oprava: opravené v kalendáriu zobrazenie pôstnych dní počas mesiaca máj a jún;
 • doplnenie: doplnili sme životopisy svätých do proprium sanctis na mesiac máj a zapracovali sme ich do ponuky kalendária na hlavnej stránke;
 • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: ➁ Nedeľa IV. po Veľkej noci. Dominica IV. Post Pascha; ➁ Nedeľa III. po Veľkej noci. Dominica III. Post Pascha; ➁ Nedeľa II. po Veľkej noci. Dominica II. Post Pascha;
 • doplnenie: do kalendária sme doplnili popisy k omšovým formulárom veľkonočnej oktávy
 • doplnenie: doplnili sme životopisy svätých do proprium sanctis na mesiac marec a zapracovali sme ich do ponuky kalendária na hlavnej stránke;
 • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: ⓶ Kántrový piatok vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Quadragesimæ; ⓶ Kántrová sobota vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Sabbato Quattuor Temporum Quadragesimæ; ➀ Nedeľa II. pôstna. Dominica II. in Quadragesima  ➀ Nedeľa III. pôstna. Dominica III. in Quadragesima; Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača I. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu]; Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača II. [vo veľkonočnom čase]; Spomienka sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača [cez rok];
 • nové: v hlavnom menu sme spustili sekciu "Na stiahnutie", ktorá obsahuje položky: Graduale Romanum (1961), Lístky do lavíc s QR kódmi, Misály, Sväté Písmo;
 • úprava: tlačidlo "Pridaj menlivé časti" sme presunuli pod hlavnú položku menu ✠ Omšový poriadok ✠;
 • oprava: drobné úpravy v kalendáriu a v zdrojovom kóde digitálneho omšového formulára;
 • doplnenie: do sprievodcu podľa liturgických období a časov v digitálnom omšovom formulári sme pridali tiež ponuku votívnych sv. omší (De Missis Votivis);
 • doplnenie: do základného zobrazenia digitálneho omšového formulára sme pridali Nobis quoque peccatóribus a Pax ✠ Domini sit ✠ semper vobis ✠ cum;
 • nové: spustili sme informačný kanál v rámci mobilnej aplikácie Telegram;
 • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: ⓶ Kántrová streda vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Quadragesimæ;
 • nové: do zobrazenia omšového formulára sme pridali tlačidlo podrobného sprievodcu podľa liturgických období a časov (Proprium de Tempore);
 • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: Nedeľa I. pôstna. Dominica I. in Quadragesima;
 • doplnenie: do predlohy omšového formulára sme k odkazu na Ruženec a Krížovú cestu pridali aj odkaz na Sviatosť pokánia. De Sacramento Pœnitentiæ;
 • úprava: drobné úpravy v zdrojovom kóde predlohy omšového formuláru;
 • nové: pridali sme modul pôstnej disciplíny podľa CIC z r. 1917 a v kalendáriu sme vyznačili pôstne dni podľa tohto systému na r. 2022;
 • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: Popolcová streda. Feria Quarta Cinerum;
 • doplnenie: doplnili sme životopisy svätých do proprium sanctis na mesiac marec a zapracovali sme ich do ponuky kalendária na hlavnej stránke;
 • doplnenie: do kalendária sme pridali: ➂ Štvrtok po Popolcovej strede. Feria V. post Cineres; ➂ Piatok po Popolcovej strede. Feria VI. post Cineres; ➂ Sobota po Popolcovej strede. Sabbato post Cineres; ➂ Pondelok po I. nedeli pôstnej. Feria Secunda infra Hebdomadam I in Quadragesima; ➂ Utorok po I. nedeli pôstnej. Feria Tertia infra Hebdomadam I. in Quadragesima; ➂ Štvrtok po I. nedeli pôstnej. Feria Quinta infra Hebdomadam I. in Quadragesima; ➂ Pondelok po II. nedeli pôstnej. Feria Secunda infra Hebdomadam II. in Quadragesima; ➂ Utorok po II. nedeli pôstnej. Feria Tertia infra Hebdomadam II. in Quadragesima; ➂ Streda po II. nedeli pôstnej. Feria Quarta infra Hebdomadam II. in Quadragesima; ➂ Štvrtok po II. nedeli pôstnej. Feria Quinta infra Hebdomadam II. in Quadragesima; ➂ Piatok po II. nedeli pôstnej. Feria Sexta infra Hebdomadam II. in Quadragesima; ➂ Sobota po II. nedeli pôstnej. Sabbato infra Hebdomadam II. in Quadragesima; ➂ Pondelok po III. nedeli pôstnej. Feria Secunda Hebdomadam III. in Quadragesima; ➂ Utorok po III. nedeli pôstnej. Feria Tertia Hebdomadam III. in Quadragesima; ➂ Streda po III. nedeli pôstnej. Feria Quarta Hebdomadam III. in Quadragesima; ➂ Štvrtok po III. nedeli pôstnej. Feria Quinta Hebdomadam III. in Quadragesima; ➂ Piatok po III. nedeli pôstnej. Feria Sexta Hebdomadam III. in Quadragesima; ➂ Sobota po III. nedeli pôstnej. Sabbato infra Hebdomadam III. in Quadragesima; ➂ Pondelok po IV. nedeli pôstnej. Feria Secunda infra Hebdomadam IV. in Quadragesima; ➂ Utorok po IV. nedeli pôstnej. Feria Tertia infra Hebdomadam IV. in Quadragesima; ➂ Streda po IV. nedeli pôstnej. Feria Quarta infra Hebdomadam IV. in Quadragesima; ➂ Štvrtok po IV. nedeli pôstnej. Feria Quinta infra Hebdomadam IV. in Quadragesima; ➂ Piatok po IV. nedeli pôstnej. Feria Sexta infra Hebdomadam IV. in Quadragesima; ➂ Sobota po IV. nedeli pôstnej. Sabbato infra Hebdomadam IV. in Quadragesima; ➂ Pondelok po nedeli Umučenia. Feria Secunda infra Hebdomadam Passionis; ➂ Streda po nedeli Umučenia. Feria Quarta infra Hebdomadam Passionis; ➂ Štvrtok po nedeli Umučenia. Feria Quinta infra Hebdomadam Passionis; ➂ Piatok po nedeli Umučenia. Feria Sexta infra Hebdomadam Passionis; ➂ Sobota po nedeli Umučenia. Sabbato infra Hebdomadam Passionis;
 • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: Nedeľa I. po Deviatniku. Nedeľa Sexagézimy. Dominica in Sexagesima