Biela nedeľa. Traktus (Jn 20, 26)
Cantáte. Nedeľa IV. po Veľkej noci. Dominica IV. Post Pascha. Traktus (Rim 6, 9)
Deviatnik. Nedeľa Septuagézimy. Dominica in Septuagesima. Traktus (Ž 130, 1-4)
Druhá nedeľa po Veľkej noci. Traktus (Jn 10, 14)
Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou I. [cez rok]. In Purificatione Beatæ Mariæ Virginis I. Traktus (Lk 2, 29-32)
Invocabit. Prvá nedeľa pôstna Dominica I in Quadragesima. Traktus (Ž 91, 1-7; 11-16)
Júdica me. Nedeľa I. Umučenia Dominica I. Passionis. Traktus (Ž 129, 1-4)
Kantrová sobota v Turíčnom týždni. Sabbato Quattuor Temporum Pentecostes. Traktus (Ž 117, 1-2)
Kántrová sobota vo Veľkom pôste. Sabbato Quattuor Temporum Quadragesimæ. Traktus (Ž 117, 1-2)
Kántrová streda vo Veľkom pôste. Feria Quarta Quattuor Temporum Quadragesimæ. Tractus (Ž 25, 17-18; Ž 25, 1-4)
Kántrový piatok vo Veľkom pôste. Feria Sexta Quattuor Temporum Quadragesimæ. Tractus (Ž 103, 10; Ž 79, 8-9)
Lætáre. Nedeľa IV. pôstna Dominica IV. in Quadragesima. Traktus (Ž 125, 1-2)
Nedeľa I. po Deviatniku. Nedeľa Sexagézimy. Dominica in Sexagesima. Traktus (Ž 60, 4; 6)
Nedeľa II. Umučenia. Kvetná nedeľa. Dominica II. Passionis seu in Palmis. Traktus (Ž 22, 2-9; 18; 19; 22; 24; 32)
Nedeľa Kvinkvagézimy. Traktus (Ž 100, 1-3)
Nepoškvrneného Srdca Blahoslavenej Panny Márie. Immaculati Cordis Beatæ Mariæ Virginis. Traktus (Prís 8, 32; 35)
Oculi mei. Nedeľa III. pôstna. Dominica III. in Quadragesima. Traktus (Ž 123, 1-3)
Omša mučeníka biskupa (Sacerdótes). Taktus (Ž 112, 1-3)
Omša panny a mučenice. Loquébar. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Traktus (Ž 45, 8 a 5)
Omša panny nie mučenice. Dilexísti. Traktus (Ž 45, 11; 12; 13; 10; 15; 16) [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu]
Omša turíčnej vigílie. Sabbato in Vigilia Pentecostes. Traktus (Ž 117, 1-2)
Omša učiteľa Cirkvi. In médio. Traktus (Ž 112, 1-3) [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu]
Omša vyznávača nie biskupa. Os justi [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu]. Traktus (Ž 112, 1-3)
Omša za ženícha a nevestu II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu]. Missa pro Sponso et Sponsa II. Traktus (Ž 128, 4-6)
Popolcová streda. Feria Quarta Cinerum. Traktus (Ž 103, 10; Ž 79, 8-9)
Reminiscere. Druhá nedeľa pôstna Dominica II in Quadragesima. Traktus (Ž 106, 1-4)
Sobota adventných kántrových dní [krátka omša]. Sabbato Quattuor Temporum Adventus [forma Missæ Brevior]. Traktus (Ž 80, 2-3)
Spomienka Najsvätejšieho Mena Ježišovho. Sanctissimi Nominis Jesu. Traktus (Ž 80, 20; Pies 2, 14; Pies 1, 3)
Spomienka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Commemoratio Sanctissimi Cordis Jesu. Traktus (Ž 103, 8-10)
Spomienka Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa. Sanctæ Familiæ: Jesu, Mariæ, Joseph. Traktus (Žid 10, 5; Ž 40, 7-8; Žid 10, 7)
Sviatok Pána Nášho Ježiša Krista-Kráľa [od Deviatnika po Veľkú noc]. In festo Domino nostro Jesu Christi Regis. Traktus (Ž 89, 27-28; 30)
Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača. Traktus (Ž 112, 1-3)
Tretia nedeľa po Veľkej noci. Traktus (Lk 24, 46)
Zvestovanie Blahoslavenej Panny Márie. In Annuntiatione Beatæ Mariæ Virginis. Traktus (Ž 45, 11; 12; Ž 45, 13; 10; Ž 45, 15-16)