Chváľte Pána všetky národy, oslavujte ho všetci ľudia. Bo jeho milosrdenstvo je utvrdené nad nami a vernosť Pána trvá naveky.
Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia; lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.

Chváľte Pána všetky národy: chváľte jeho všetci ľudia.[1] Lebo mocnou dokázala sa nad nami jeho milosť: a Pánova vernosť zostáva na veky.[2]


[1] Žalm tento odspevoval ľud židovský na konci aleho na počiatku služieb Božích, tak asi ako mi všade dokladáme: Sláva Otcu i Synu.
[2] Milosrdenstvo, milosť vzťahuje sa na povolanie pohanov, ovčínca Pánovho, „vernosť“ na Židov, lebo to prisľúbil Pán ich otcom: Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi a Dávidovi. Rim. 15, 8 a 12.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.