Title
Biela nedeľa. Introit (1 Pt 2, 2; Ž 81, 2)
Bl. Panny Márie v sobotu. Roráte, cæli. Introit (Iz 45, 8)
Bl. Panny Márie v sobotu. Salve, sancta Parens. Introit (Ž 45, 2)
Bl. Panny Márie v sobotu. Vultum tuum. Introit (Ž 45, 13; 15; 16)
Cantáte. Nedeľa IV. po Veľkej noci. Dominica IV. Post Pascha. Introit (Ž 98, 1; 2)
Deviatnik. Nedeľa Septuagézimy. Dominica in Septuagesima. Introit (Ž 18, 5; 6; 7; Ž 18, 2-3)
Exáudi, Dómine. Nedeľa po Nanebovstúpení. Dominica post Ascensionem. Introit (Ž 27, 7; 8; 9; 1)
Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou I. [cez rok]. In Purificatione Beatæ Mariæ Virginis I. Introit (Ž 48, 10-11; 2)
Invocabit. Nedeľa I. Pôstna. Dominica I. in Quadragesima. Introit (Ž 91, 15-16; 1)
Júdica me. Nedeľa I. Umučenia Dominica I. Passionis. Introit (Ž 43, 1-2; 43, 3)
Kántrová sobota v septembri. Jesenné kántry. Sabbato Quattuor Temporum Septembris. Introit (Ž 95, 6-7 a 1)
Kantrová sobota v Turíčnom týždni. Sabbato Quattuor Temporum Pentecostes. Introit (Rim 5, 5; Ž 103, 1)
Kántrová sobota vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Sabbato Quattuor Temporum Quadragesimæ. Introit (Ž 88, 3 a 2)
Kántrová streda v septembri. Jesenné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Septembris. Introit (Ž 81, 2, 3, 4, a 5)
Kántrová streda v Turíčnom týždni. Feria IV. Quattuor Temporum Pentecostes. Introit (Ž 68, 8 a 9 a 2)
Kántrová streda vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Quadragesimæ. Introit (Ž 25, 6 a 2 a 22; Ž 25, 1-2)
Kántrový piatok v septembri. Jesenné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Septembris. Introit (Ž 105, 3-4 a 1)
Kántrový piatok v Turíčnom týždni. Feria VI. Quattuor Temporum Pentecostes. Introit (Ž 71, 8 a 23 a 1-2)
Kántrový piatok vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Quadragesimæ. Introit (Ž 25, 17 a 18 a 1-2)
Každodenná omša za zosnulých. In Missis cotidianis defunctorum. Introit (4 Ezd 2, 34; 35; Ž 65, 2-3)
Lætáre. Nedeľa IV. pôstna Dominica IV. in Quadragesima. Introit (Iz 66, 10; 11. Ž 122,1)
Nanebovstúpenie Pána. Ascensionis Domini. Introit (Sk 1, 11)
Nanebovzatie Blahoslavenej Panny Márie. In Assumptione Beatæ Mariæ Virginis. Introit (Zjv 12, 1; Ž 98, 1)
Narodenia Blahoslavenej Panny Márie. In Nativitate Beatæ Mariæ Virginis. Introit (Ž 45, 2)
Nedeľa I. Adventná. Dominica I. Adventus. Introit (Ž 25, 1-3; 4)
Nedeľa I. po Deviatniku. Nedeľa Sexagézimy. Dominica in Sexagesima. Introit (Ž 44, 24-26; 2)
Nedeľa I. po Turícach. Dominica I. Post Pentecosten. Introit (Ž 13, 6; 1)
Nedeľa I. po Zjavení Pána. Dominica I. Post Epiphaniam. Introit (Ž 100, 1)
Nedeľa II. Adventná. Dominica II. Adventus. Introit (Iz 30, 30; Ž 80, 2)
Nedeľa II. po Deviatniku. Nedeľa Kvinkvagézimy. Introit (Ž 31, 3-4; 2)
Nedeľa II. po Turícach. Dominica II. Post Pentecosten. Introit (Ž 18, 19-20; 2-3)
Nedeľa II. po Veľkej noci. Dominica II. Post Pascha. Introit (Ž 33, 5-6; Ž 33, 1)
Nedeľa II. po Zjavení Pána. Dominica II. Post Epiphaniam. Introit (Ž 66, 4; 1-2)
Nedeľa II. Umučenia. Kvetná nedeľa. Dominica II. Passionis seu in Palmis. Introit (Ž 22, 20 a 2)
Nedeľa III. Adventná. Dominica III. Adventus. Introit (Flp 4, 4-6; Ž 85, 2)
Nedeľa III. po Turícach. Dominica III. Post Pentecosten. Introit (Ž 25, 16; 18; 1-2)
Nedeľa III. po Veľkej noci. Dominica III. Post Pascha. Introit (Ž 66, 1-2; 3)
Nedeľa III. po Zjavení Pána. Dominica III. Post Epiphaniam. Introit (Ž 97, 7-8; 1)
Nedeľa IV. Adventná. Dominica IV. Adventus. Introit (Iz 45, 8; Ž 19, 2)
Nedeľa IV. po Turícach Dominica IV. Post Pentecosten. Introit (Ž 27, 1; 2; 3)
Nedeľa IV. po Zjavení Pána. Dominica IV. Post Epiphaniam. Introit (Ž 97, 7-8; 1)
Nedeľa IX. po Turícach. Dominica IX. Post Pentecosten. Introit (Ž 54, 6-7; 3)
Nedeľa Turíčna. Dominica Pentecostes. Introit (Múd 1, 7; Ž 68, 2)
Nedeľa v oktáve Narodenia Pána. Dominica Infra Octavam Nativitatis. Introit (Múd 18, 14-15; Ž 93, 1)
Nedeľa V. po Turícach. Dominica V. Post Pentecosten. Introit (Ž 27, 7; 9; 1)
Nedeľa V. po Zjavení Pána. Dominica V. Post Epiphaniam. Introit (Ž 97, 7-8; 1)
Nedeľa Veľkonočná. Dominica Resurrectionis. Introit (Ž 139, 18; 5-6; 1-2)
Nedeľa VI. po Turícach. Dominica VI. Post Pentecosten. Introit (Ž 28, 8-9; 1)
Nedeľa VI. po Zjavení Pána. Dominica VI. Post Epiphaniam. Introit (Ž 97, 7-8; 1)
Nedeľa VII. po Turícach. Dominica VII. Post Pentecosten. Introit (Ž 47, 2; 3)

Page 1 of 3

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.