Láska Božia je vyliata v našich srdciach, aleluja, skrze jeho Ducha, ktorý prebýva v nás, aleluja, aleluja. Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro menu jeho svätému.
A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.

...a nádej nesklame, lebo láska Božia vyliala sa nám do sŕdc[1] skrze Ducha svätého, ktorý nám je daný. Chváľ moja duša Pána: a všetko, čo je vo mne, sväté jeho meno.


[1] Kde je tá živá viera, ktorá môže i trpieť za Krista, tam musí byť i láska, lebo veď viera žije z lásky.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.