• doplnenie: doplnili sme životopisy svätých do proprium sanctis na mesiac marec a zapracovali sme ich do ponuky kalendária na hlavnej stránke;
  • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: ⓶ Kántrový piatok vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Quadragesimæ; ⓶ Kántrová sobota vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Sabbato Quattuor Temporum Quadragesimæ; ➀ Nedeľa II. pôstna. Dominica II. in Quadragesima  ➀ Nedeľa III. pôstna. Dominica III. in Quadragesima; Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača I. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu]; Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača II. [vo veľkonočnom čase]; Spomienka sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača [cez rok];
  • nové: v hlavnom menu sme spustili sekciu "Na stiahnutie", ktorá obsahuje položky: Graduale Romanum (1961), Lístky do lavíc s QR kódmi, Misály, Sväté Písmo;
  • úprava: tlačidlo "Pridaj menlivé časti" sme presunuli pod hlavnú položku menu ✠ Omšový poriadok ✠;
  • oprava: drobné úpravy v kalendáriu a v zdrojovom kóde digitálneho omšového formulára;
  • doplnenie: do sprievodcu podľa liturgických období a časov v digitálnom omšovom formulári sme pridali tiež ponuku votívnych sv. omší (De Missis Votivis);
  • doplnenie: do základného zobrazenia digitálneho omšového formulára sme pridali Nobis quoque peccatóribus a Pax ✠ Domini sit ✠ semper vobis ✠ cum;

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.