Title
Kántrová streda v septembri. Jesenné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Septembris. Evanjelium (Mk 9, 16-28)
Biela nedeľa. Evanjelium (Jn 20, 19-31)
Bl. Panny Márie v sobotu IV. [v čase veľkonočnom] Evanjelium (Jn 19, 25-27)
Bl. Panny Márie v sobotu. Roráte, cæli. Evanjelium (Lk 1, 26-38)
Bl. Panny Márie v sobotu. Salve, sancta Parens. Evanjelium (Lk 11, 27-28)
Bl. Panny Márie v sobotu. Vultum tuum. Evanjelium (Lk 2, 15-20)
Cantáte. Nedeľa IV. po Veľkej noci. Dominica IV. Post Pascha. Evanjelium (Jn 16, 5-14)
Deviatnik. Nedeľa Septuagézimy. Dominica in Septuagesima. Evanjelium (Mt 20, 1-16)
Exáudi, Dómine. Nedeľa po Nanebovstúpení. Dominica post Ascensionem. Evanjelium (Jn 15, 26-27; 16, 1-4)
Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou I. [cez rok]. In Purificatione Beatæ Mariæ Virginis I. Evanjelium (Lk 2, 22-32)
Invocabit. Nedeľa I. Pôstna. Dominica I. in Quadragesima. Evanjelium (Mt 4, 1-11)
Júdica me. Nedeľa I. Umučenia Dominica I. Passionis. Evanjelium (Jn 8, 46-59)
Kántrová sobota v septembri. Jesenné kántry. Sabbato Quattuor Temporum Septembris. Evanjelium (Lk 13, 6-17)
Kantrová sobota v Turíčnom týždni. Sabbato Quattuor Temporum Pentecostes. Evanjelium (Lk 4, 38-44)
Kántrová sobota vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Sabbato Quattuor Temporum Quadragesimæ. Evanjelium (Mt 17, 1-9)
Kántrová streda v Turíčnom týždni. Feria IV. Quattuor Temporum Pentecostes. Evanjelium (Jn 6, 44-52)
Kántrová streda vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Quadragesimæ. Evanjelium (Mt 12, 38-50)
Kántrový piatok v septembri. Jesenné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Septembris. Evanjelium (Lk 7, 36-50)
Kántrový piatok v Turíčnom týždni. Feria VI. Quattuor Temporum Pentecostes. Evanjelium (Lk 5, 17-26)
Kántrový piatok vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Quadragesimæ. Evanjelium (Jn 5, 1-15)
Každodenná omša za zosnulých. In Missis cotidianis defunctorum. Evanjelium (Jn 6, 51-55)
Lætáre. Nedeľa IV. pôstna Dominica IV. in Quadragesima. Evanjelium (Jn 6, 1-15)
Nanebovstúpenie Pána. Ascensionis Domini. Evanjelium (Mk 16, 14-20)
Nanebovzatie Blahoslavenej Panny Márie. In Assumptione Beatæ Mariæ Virginis. Evanjelium (Lk 1, 41-50)
Narodenia Blahoslavenej Panny Márie. In Nativitate Beatæ Mariæ Virginis. Evanjelium (Mt 1, 1-16)
Nedeľa I. Adventná. Dominica I. Adventus. Evanjelium (Lk 21, 25-33)
Nedeľa I. po Deviatniku. Nedeľa Sexagézimy. Dominica in Sexagesima. Evanjelium (Lk 8, 4-15)
Nedeľa I. po Turícach. Dominica I. Post Pentecosten. Evanjelium (Lk 6, 36-42)
Nedeľa I. po Zjavení Pána. Dominica I. Post Epiphaniam. Evanjelium (Lk 2, 42-52)
Nedeľa II. Adventná. Dominica II. Adventus. Evanjelium (Mt 11, 2-10)
Nedeľa II. po Deviatniku. Nedeľa Kvinkvagézimy. Evanjelium (Lk 18, 31-43)
Nedeľa II. po Turícach. Dominica II. Post Pentecosten. Evanjelium (Lk 14, 16-24)
Nedeľa II. po Veľkej noci. Dominica II. Post Pascha. Evanjelium (Jn 10, 11-16)
Nedeľa II. po Zjavení Pána. Dominica II. Post Epiphaniam. Evanjelium (Jn 2, 1-11)
Nedeľa II. Umučenia. Kvetná nedeľa. Dominica II. Passionis seu in Palmis. Evanjelium (Mt 27, 45-52)
Nedeľa III. Adventná. Dominica III. Adventus. Evanjelium (Jn 1, 19-28)
Nedeľa III. po Turícach. Dominica III. Post Pentecosten. Evanjelium (Lk 15, 1-10)
Nedeľa III. po Veľkej noci. Dominica III. Post Pascha. Evanjelium (Jn 16, 16-22)
Nedeľa III. po Zjavení Pána. Dominica III. Post Epiphaniam. Evanjelium (Mt 8, 1-13)
Nedeľa IV. Adventná. Dominica IV. Adventus. Evanjelium (Lk 3, 1-6)
Nedeľa IV. po Turícach Dominica IV. Post Pentecosten. Evanjelium (Lk 5, 1-11)
Nedeľa IV. po Zjavení Pána. Dominica IV. Post Epiphaniam. Evanjelium (Mt 8, 23-27)
Nedeľa IX. po Turícach. Dominica IX. Post Pentecosten. Evanjelium (Lk 19, 41-47)
Nedeľa Turíčna. Dominica Pentecostes. Evanjelium (Jn 14, 23-31)
Nedeľa v oktáve Narodenia Pána. Dominica Infra Octavam Nativitatis. Evanjelium (Lk 2, 33-40)
Nedeľa V. po Turícach. Dominica V. Post Pentecosten. Evanjelium (Mt 5, 20-24)
Nedeľa V. po Zjavení Pána. Dominica V. Post Epiphaniam. Evanjelium (Mt 13, 24-30)
Nedeľa Veľkonočná. Dominica Resurrectionis. Evanjelium (Mk 16, 1-7)
Nedeľa VI. po Turícach. Dominica VI. Post Pentecosten. Evanjelium (Mk 8, 1-9)
Nedeľa VI. po Zjavení Pána. Dominica VI. Post Epiphaniam. Evanjelium (Mt 13, 31-35)

Page 1 of 3

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.