Title
Sv. Štefana, prvého mučeníka. S. Stephani, protomartyris. Evanjelium (Mt 23, 34-39)
Sviatok Blahoslavenej Panny Márie, kráľovnej. Festum Beatæ Mariæ Virginis, reginæ. Evanjelium (Lk 1, 26-33)
Sviatok Božieho Tela. Festum Sanctissimi Corporis Christi. Evanjelium (Jn 6, 56-59)
Sviatok Najsvätejšej Trojice.In festo Sanctissimæ Trinitatis. Evanjelium (Mt 28, 18-20)
Sviatok Najsvätejšieho Mena Ježišovho. Sanctissimi Nominis Jesu. Evanjelium (Lk 2, 21)
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Festum Sanctissimi Cordis Jesu. Evanjelium (Jn 19, 31-37)
Sviatok Narodenia Pána I. [v noci, omša anjelská]. In Nativitate Domini I. [in nocte]. Evanjelium (Lk 2, 1-14)
Sviatok Narodenia Pána II. [na úsvite, omša pastierska]. In Nativitate Domini II. [in aurora]. Evanjelium (Lk 2, 15-20)
Sviatok Narodenia Pána. III. [za dňa, omša veriacich]. In Nativitate Domini [in die]. Evanjelium (Jn 1, 1-14)
Sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa. Festum in nativitate s. Ioannis Baptistæ. Evanjelium (Lk 1, 57-68)
Sviatok navštívenia Blahoslavenej Panny Márie. In Visitatione B. Mariæ Virginis. Evanjelium (Lk 1, 39-47)
Sviatok Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie. In Conceptione Immaculata Beatæ Mariæ Virginis. Evanjelium (Lk 1, 26-28)
Sviatok Pána Nášho Ježiša Krista-Kráľa. In festo Domino nostro Jesu Christi Regis. Evanjelium (Jn 18, 33-37)
Sviatok Predrahej Krvi Pána Nášho Ježiša Krista. Festo Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi. Evanjelium (Jn 19, 30-35)
Sviatok pripomienky krstu Krista Pána. In Commemoratione Baptismatis Domini Nostri Jesu Christi. Evanjelium (Jn 1, 29-34)
Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu. Festum S. Joannis, apostoli et evangelistæ. Evanjelium (Jn 21, 19-24)
Sviatok sv. Jozefa, robotníka, ženícha B. P. M., vyznávača. Festum s. Joseph, opificis, sponsi B. Mariae Virginis, confessoris. Evanjelium (Mt 13, 54-58)
Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača. Evanjelium (Mt 1, 18-21)
Sviatok sv. Mateja, apoštola. Festum S. Matthiæ, apostoli. Evanjelium (Mt 11, 25-30)
Sviatok sv. Mikuláša, biskupa a vyznávača. S. Nicolai, episcopi et confessoris. Evanjelium (Mt 25, 14-23)
Sviatok Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa. Sanctæ Familiæ: Jesu, Mariæ, Joseph. Evanjelium (Lk 2, 42-52)
Sviatok Všetkých Svätých. In festo Omnium Sanctorum. Evanjelium (Mt 5, 1-12)
Sviatok Zjavenia Pána. Tri Krále. In Epiphania Domini. Evanjelium (Mt 2, 1-12)
Vigília Nanebovstúpenia Pána. Vigilia Ascensionis. Evanjelium (Jn 17, 1-11)
Vigília Nanebovzatia Blahoslavenej Panny Márie. In vigilia Assumptionis B. Mariæ Virginis. Evanjelium (Lk 11, 27-28)
Vigília Narodenia Pána I. [v bežný deň]. In Vigilia Nativitatis Domini I. Evanjelium (Mt 1, 18-21)
Vigília narodenia sv. Jána Krstiteľa. In vigilia Nativitatis S. Ioannis Baptiste. Evanjelium (Lk 1, 5-17)
Vigília sv. Petra a Pavla, apoštolov. In vigilia Ss. Petri et Pauli, apostoli. Evanjelium (Mt 16, 13-19)
Vocem. Nedeľa V. po Veľkej noci. Dominica V. Post Pascha. Evanjelium (Jn 16, 24-30)
Zelený štvrtok I. [omša pri svätení olejov]. Feria Quinta in Cœna Domini I. [missa chrismatis]. Evanjelium (Mk 6, 7-13)
Zelený štvrtok II. [večerná omša]. Feria Quinta in Cœna Domini II. [de missa solemni vespertina]. Evanjelium (Jn 13, 1-15)
Zvestovanie Blahoslavenej Panny Márie. In Annuntiatione Beatæ Mariæ Virginis. Evanjelium (Lk 1, 26-38)

Page 3 of 3

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.