Title
Nedeľa VII. po Turícach. Dominica VII. Post Pentecosten. Evanjelium (Mt 7, 15-21)
Nedeľa VIII. po Turícach. Dominica VIII. Post Pentecosten. Evanjelium (Lk 16, 1-9)
Nedeľa X. po Turícach. Dominica X. Post Pentecosten. Evanjelium (Lk 18, 9-14)
Nedeľa XI. po Turícach. Dominica XI. Post Pentecosten. Evanjelium (Mk 7, 31-37)
Nedeľa XII. po Turícach. Dominica XII. Post Pentecosten. Evanjelium (Lk 10, 23-37)
Nedeľa XIII. po Turícach. Dominica XIII. Post Pentecosten. Evanjelium (Lk 17, 11-19)
Nedeľa XIV. po Turícach. Dominica XIV. Post Pentecosten. Evanjelium (Mt 6, 24-33)
Nedeľa XIX. po Turícach. Dominica XIX. Post Pentecosten. Evanjelium (Mt 22, 1-14)
Nedeľa XV. po Turícach. Dominica XV. Post Pentecosten. Evanjelium (Lk 7, 11-16)
Nedeľa XVI. po Turícach. Dominica XVI. Post Pentecosten. Evanjelium (Lk 14, 1-11)
Nedeľa XVII. po Turícach. Dominica XVII. Post Pentecosten. Evanjelium (Mt 22, 34-46)
Nedeľa XVIII. po Turícach. Dominica XVIII. Post Pentecosten. Evanjelium (Mt 9, 1-8)
Nedeľa XX. po Turícach. Dominica XX. Post Pentecosten. Evanjelium (Jn 4, 46-53)
Nedeľa XXI. po Turícach. Dominica XXI. Post Pentecosten. Evanjelium (Mt 18, 23-35)
Nedeľa XXII. po Turícach. Dominica XXII. Post Pentecosten. Evanjelium (Mt 22, 15-21)
Nedeľa XXIII. po Turícach. Dominica XXIII. Post Pentecosten. Evanjelium (Mt 9, 18-26)
Nedeľa XXIV. a posledná nedeľa po Turícach. Dominica XXIV. et Ultima Post Pentecosten. Evanjelium (Mt 24, 15-35)
Nepoškvrneného Srdca Blahoslavenej Panny Márie. Immaculati Cordis Beatæ Mariæ Virginis. Evanjelium (Jn 19, 25-27)
Oculi mei. Nedeľa III. pôstna. Dominica III. in Quadragesima. Evanjelium (Lk 11, 14-28)
Oktáva Narodenia Pána. In Octava Nativitatis Domini. Evanjelium (Lk 2, 21)
Omša jediného pápeža alebo viacerých pápežov. Si díligis me. [cez rok] Evanjelium (Mt 16, 13-19)
Omša mučeníka biskupa (Sacerdótes). Evanjelium (Mt 16, 24-27)
Omša mučeníka nie biskupa. In virtúte. [cez rok] Evanjelium (Mt 10, 34-42)
Omša panny a mučenice. Loquébar. [cez rok] Evanjelium (Mat 25, 1-13)
Omša panny nie mučenice. Dilexísti. Evanjelium (Mt 25, 1-13)
Omša prosebných dní. Missa Rogationum. Evanjelium (Lk 11, 5-13)
Omša turíčnej vigílie. Sabbato in Vigilia Pentecostes. Evanjelium (Jn 14, 15-21)
Omša učiteľa Cirkvi. In médio. Evanjelium (Mt 5, 13-19)
Omša vyznávača nie biskupa. Os justi [cez rok]. Evanjelium (Lk 12, 35-40)
Omša za ženícha a nevestu I. [cez rok]. Missa pro Sponso et Sponsa I. Evanjelium (Mt 19, 3-6)
Piatok adventných kántrových dní. Feria VI. Quattuor Temporum Adventus. Evanjelium (Lk 1, 39-47)
Pondelok Turíčny. Die II. infra octavam Pentecostes. Evanjelium (Jn 3, 16-21)
Pondelok Veľkonočný. Die Secunda infra octavam Paschæ. Evanjelium (Lk 24, 13-35)
Popolcová streda. Feria Quarta Cinerum. Evanjelium (Mt 6, 16-21)
Posviacky chrámu sv. Michala Archanjela. In Dedicatione S. Michaëlis Archangelis. Evanjelium (Mt 18, 1-10)
Premenenie Pána Nášho Ježiša Krista. In Transfiguratione Domini Nostri Jesu Christi. Evanjelium (Mt 17, 1-9)
Reminiscere. Nedeľa II. pôstna. Dominica II. in Quadragesima. Evanjelium (Mt 17, 1-9)
Sedem bolestí Blahoslavenej Panny Márie, hlavnej patrónky Slovenska. Septem Dolorum Beatæ Mariæ Virginis. Evanjelium (Jn 19, 25-27)
Sobota adventných kántrových dní [krátka omša]. Sabbato Quattuor Temporum Adventus [forma Missæ Brevior]. Evanjelium (Lk 3, 1-6)
Spomienka sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka. Commemoratio s. Thomæ Becket, episcopi et martyris. Evanjelium (Jn 10, 11-16)
Spomienka všetkých zosnulých veriacich [I. omša]. In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum [Ad primam Missam]. Evanjelium (Jn 5, 25-29)
Spomienka všetkých zosnulých veriacich [II. omša]. In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum [Ad secundam Missam]. Evanjelium (Jn 6, 37-40)
Spomienka všetkých zosnulých veriacich [III. omša]. In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum [Ad tertiam Missam]. Evanjelium (Jn 6, 51-55)
Streda adventných kántrových dní. Feria IV. Quattuor Temporum Adventus. Evanjelium (Lk 1, 26-38)
Štvrtok Turíčny. Die Quinta infra octavam Pentecostes. Evanjelium (Lk 9, 1-6)
Sv. Cyrila a Metoda, biskupov a vyznávačov, hlavných patrónov Slovenska. Evanjelium (Lk 10, 1-9)
Sv. Lucia, panna a mučenica. S. Luciæ, virginis et martyris. Evanjelium (Mt 13, 44-52)
Sv. neviniatok, mučeníkov. Festum Ss. Innocentium, martyrum. Evanjelium (Mt 2, 13-18)
Sv. Petra a Pavla, apoštolov. SS. Petri et Pauli, apostolorum. Evanjelium (Mt 16, 13-19)
Sv. Štefana, kráľa a vyznávača. S. Stephani, hungariæ regis et confessoris. Evanjelium (Lk 19, 12-26)

Page 2 of 3

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.