Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom toto podobenstvo: Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu. Tohto obžalovali u neho, že márni jeho majetok. Zavolal si ho a povedal mu: Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho správcovstva, lebo už viac nemôžeš byť správcom! Vtedy si správca povedal: Čo urobím, lebo mi môj pán berie správcovstvo? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď ma zbavia správcovstva. Povolal dlžníkov svojho pána po jednom a prvému povedal: Koľko dlhuješ môjmu pánovi? On odpovedal: Sto kadí oleja. Povedal mu: Ber svoj úpis, sadni si a napíš päťdesiat! Potom druhému povedal: A ty koľko dlhuješ? On odpovedal: Sto meríc pšenice. Povedal mu: Ber svoj úpis a napíš osemdesiat! I pochválil pán nespravodlivého správcu, lebo si opatrne počínal: Synovia tohto sveta sú veru opatrnejší oproti sebe rovným ako synovia svetla. I ja vám hovorím, robte si priateľov z márnej mamony, aby vás, keď sa pominiete, prijali do večných stánkov.
Učeníkom povedal: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: »Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.« Správca si povedal: »Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.« Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: »Koľko dlhuješ môjmu pánovi?« On povedal: »Sto kadí oleja.« Vravel mu: »Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.« Potom povedal inému: »A ty koľko dlhuješ?« On vravel: »Sto meríc pšenice.« Vravel mu: »Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.« A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. Aj ja vám hovorím: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.
xxx