Za onoho času ustanovil Pán ešte iných sedemdesiatich dvoch (učeníkov) a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na miesto, kam sa sám chystal ísť. Hovoril im: Žatva je síce veľká, ale robotníkov je málo. Proste teda Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste (so sebou) ani mešec, ani kapsu, ani obuv, ani cestou nikoho nepozdravujte. Do ktoréhokoľvek domu vojdete, najprv povedzte: Pokoj tomuto domu! Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj spočinie na ňom; ale ak nie, vráti sa k vám. A v tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú; lebo hoden je robotník svojej mzdy. Neprechádzajte z domu do domu. Keď vojdete do ktoréhokoľvek mesta, kde vás prijmú, jedzte, čo vám predložia. Uzdravujte tam chorých a hovorte im: Priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie.
Potom si Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: »Pokoj tomuto domu!« Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: »Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.«
xxx

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.